Statistikk og sluttkurser

Statistikk for NOTC omfatter periodisk statistikk, listeendringer samt sluttkurser per 31. desember.

Periodisk statistikk

Viser verdien av meglerforetakenes omsetning av unoterte aksjer samt antall transaksjoner. Videre viser statistikken de 25 mest omsatte aksjene på NOTC-listen.

Listeendringer

Viser en oversikt over nye og avregistrerte selskaper hvert år fra 2006 samt markedsverdi ved registrering og avregistrering.

Sluttkurser 31.12

Sluttkurser er ikke det samme som likningskurser. Likningskurser for ikke-børsnoterte aksjer er aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før likningsåret fordelt etter pålydende, jfr. skattelovens § 4-12 annet ledd. Ligningsverdien per aksje fastsettes av skattemyndighetene, og meddeles selskapet.

Dokument mest omsatt

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com