registrere selskap

Selskaper registreres i NOTC-systemet etter anmodning fra et medlemsforetak. I dette ligger en første vurdering av hvorvidt selskapets aksjer må kunne antas å bli omsatt slik at en registrering kan forsvares. Medlemsforetaket skal ha gjennomført de undersøkelsene av selskapet som kreves etter bestemmelsene i lovgivning og forskrifter vedrørende «kjenn din kunde» og hvitvaskingskontroll.

Minimumsvilkårene for registrering på NOTC-listen er:

  • Markedsverdi minst 20 mill basert på siste emisjonskurs (sletting fra NOTC-listen vil ikke skje selv om markedsverdien senere skulle falle under nevnte nivå)
  • Historikk på mer enn 1 år (kan vurdere videreføring av virksomhet i nytt selskap)
  • Mer enn 50 aksjonærer - fortrinnsvis eksterne (andre enn gründere, ledelse og ansatte)

Vilkårene for registrering på Family & Friends-listen er:

  • Selskapet er et mindre selskap og/eller en «oppstartsbedrift»
  • Selskapets aksjer er elektronisk registrert i VPS eller annet aksjeeierregister
  • Selskapet har en LEI-kode (Legal Entity Identifier)

Alle selskapene på NOTC-listene må forplikte seg til å følge regelverket til NOTC. Registrerte selskaper får tilgang til et meldingssystem der selskapene selv kan distribuere kursrelevant og annen selskapsinformasjon. Informasjon publisert av selskapene på NOTC-listene, vil også bli distribuert til våre informasjonsdistributører.

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com