Periodisk Statistikk

Verdipapirforetakenes Forbund utarbeider hvert kvartal statistikk som viser hvilke selskap som omsettes mest på OTC- listen samt hvilke meglerforetak som gjør flest transaksjoner/handler i de selskap som står registrert på OTC–listen.

  1. Markedsandelstatistikk - oversikt over  verdipapirforetakenes  andel av totalomsetningen
  2. Selskapsstatistikk - oversikt over hvilke selskap som omsettes mest på OTC- listen

De periodiske statistikkene er tilgjengelig under de årlige linkene til venstre på siden.

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com