NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 19/07 2024 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
00N 00NATION AS 1,15 7,00 09/07-24 11.282.666 12.975.066 Vis Vis
APRILA Aprila Bank ASA 6,75 6,75 9,00 12/07-24 72.650.539 490.391.138 Vis Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 8,00 10/04-24 182.000.000 1.456.000.000 Vis Vis
BUDS ABBH AS 0,39 0,37 04/07-24 7.868.905 3.068.873 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 0,73 160,00 09/04-24 27.050.262 19.746.691 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 94.610.088 4.162.843.872 Vis Vis
CNANO CrayoNano AS 6,00 3,50 7,00 17/07-24 37.524.496 225.146.976 Vis (Ny!) Vis
COND CondAlign AS 5,00 5,00 18/07-24 13.620.780 68.103.900 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 4,00 7,50 17/07-23 33.931.000 135.724.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 100,00 50,00 28/06-24 412.663 41.266.300 Vis Vis
EISP Eiendomsspar AS 400,00 402,00 410,00 17/07-24 33.880.361 13.552.144.400 Vis Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 3,00 3,70 15/07-24 24.364.218 73.092.654 Vis Vis
GLEX Glex AS 5,20 4,00 5,40 05/07-24 7.682.971 39.951.449 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 350,00 330,00 15/07-24 80.298.752 28.104.563.200 Vis Vis
GTH Green Transition Holding AS 35,00 35,00 21/06-24 16.815.831 588.554.085 Vis (Ny!) Vis
HITV HitecVision AS 220,00 202,00 220,00 05/07-24 18.967.318 4.172.809.960 Vis (Ny!) Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 1,90 1,90 3,20 11/07-24 27.000.000 51.300.000 Vis (Ny!) Vis
INSR Insr ASA 0,24 0,23 0,28 15/07-24 362.112.979 86.907.115 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,25 1,00 01/03-24 95.833.630 119.792.038 Vis Vis
JACK Jacktel AS 2,30 2,60 2,80 22/05-24 196.114.666 451.063.732 Vis Vis
JENGA JengaX AS 40,00 18/09-23 9.287.580 371.503.200 Vis Vis
LION Lionero AS 0,10 0,10 17/07-24 116.700.880 11.670.088 Vis Vis
LUMA Lumarine AS 0,20 2,80 26/05-23 148.132.417 29.626.483 Vis Vis
MENTOR Mentor Medier AS 14,00 12,00 19,00 11/06-24 5.435.779 76.100.906 Vis Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 13,50 12,00 13,75 16/07-24 81.700.480 1.102.956.480 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 7,50 14,00 19/06-24 10.034.843 75.261.322 Vis Vis
NCR GFjord Invest AS 0,20 07/03-23 150.559.713 30.111.943 Vis Vis
NHST NHST Holding AS 32,00 11,00 21/02-24 1.604.250 51.336.000 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,65 0,65 08/05-24 83.748.705 54.436.658 Vis Vis
NORD Norda ASA 41,00 41,30 10/05-24 5.148.803 211.100.923 Vis Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,80 0,80 1,00 24/06-24 72.664.523 58.131.618 Vis Vis
PNO Petrolia NOCO AS 1,20 1,20 1,90 10/07-24 170.000.000 204.000.000 Vis Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 23,00 60,00 06/02-24 25.463.715 585.665.445 Vis Vis
SOIL Soiltech AS 63,00 55,00 63,00 09/07-24 7.405.430 466.542.090 Vis (Ny!) Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 29/05-24 27.000.000 270.000 Vis Vis
TORG Torghatten Aqua AS 85,50 0,00 65,00 85,00 300 11:19 11.446.456 978.671.988 Vis Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 730,00 0,00 730,00 750,00 445 14:33 12.309.821 8.986.169.330 Vis Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

Oslo Børs ASA er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. Oslo Børs ASA har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med Oslo Børs ASA. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com