NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 28/11 2023 16:31:01

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
00N 00NATION AS 4,00 6,00 30/06-23 11.282.666 45.130.664 Vis Vis
APRILA Aprila Bank ASA 6,50 6,50 9,00 27/11-23 65.818.652 427.821.238 Vis (Ny!) Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 6,00 05/09-23 182.000.000 1.092.000.000 Vis Vis
BUDS ABBH AS 1,20 1,20 1,40 23/11-23 7.868.905 9.442.686 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 30,00 165,65 16/06-23 27.050.262 811.507.860 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 94.610.088 4.162.843.872 Vis (Ny!) Vis
CNANO CrayoNano AS 11,00 10,00 10,50 27/11-23 37.329.637 410.626.007 Vis (Ny!) Vis
COND CondAlign AS 7,00 7,00 24/11-23 13.620.780 95.345.460 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 4,00 1,50 17/07-23 33.931.000 135.724.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 50,00 50,00 90,00 02/11-23 412.663 20.633.150 Vis Vis
ECOT Ecoteq Energy ASA 9,50 04/04-23 293.391.292 2.787.217.274 Vis Vis
EISP Eiendomsspar AS 310,00 310,00 330,00 20/11-23 33.880.361 10.502.911.910 Vis Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 4,50 4,50 22/11-23 24.364.218 109.638.981 Vis Vis
GLEX Glex AS 4,50 5,50 27/11-23 7.682.971 34.573.370 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 240,00 201,00 16/10-23 80.298.752 19.271.700.480 Vis (Ny!) Vis
GTH Green Transition Holding AS 35,00 35,00 13/04-23 15.955.618 558.446.630 Vis Vis
HITV HitecVision AS 235,00 220,00 225,00 21/11-23 18.967.318 4.457.319.730 Vis Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 3,25 2,00 3,25 30/10-23 27.000.000 87.750.000 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 0,82 0,88 30/10-23 59.053.211 48.423.633 Vis (Ny!) Vis
JACK Jacktel AS 2,25 0,90 15/03-23 196.114.666 441.257.998 Vis (Ny!) Vis
JENGA JengaX AS 40,00 35,00 18/09-23 9.287.580 371.503.200 Vis (Ny!) Vis
LION Lionero AS 0,15 0,20 19/06-23 116.700.880 17.505.132 Vis Vis
LUMA Lumarine AS 0,20 0,20 1,10 26/05-23 148.132.417 29.626.483 Vis (Ny!) Vis
MENTOR Mentor Medier AS 26,00 25,00 27,00 17/11-23 5.435.779 141.330.254 Vis Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 11,50 11,50 13,00 01/11-23 81.700.480 939.555.520 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 16,00 9,00 16,00 16/10-23 10.034.843 160.557.488 Vis Vis
NCR GFjord Invest AS 0,20 0,20 07/03-23 150.559.713 30.111.943 Vis Vis
NHST NHST Holding AS 50,00 31,00 50,00 26/10-23 1.604.250 80.212.500 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,65 0,65 21/04-23 83.748.705 54.436.658 Vis Vis
NORD Norda ASA 41,00 41,00 18/10-23 5.148.803 211.100.923 Vis Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,70 23/03-21 72.664.523 50.865.166 Vis Vis
PNO Petrolia NOCO AS 1,10 0,90 1,00 31/10-23 170.000.000 187.000.000 Vis (Ny!) Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 23,00 60,00 26/07-23 25.463.715 585.665.445 Vis Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,03 05/11-21 90.000.000 2.700.000 Vis Vis
SOIL Soiltech AS 90,00 85,00 09/11-23 7.200.430 648.038.700 Vis (Ny!) Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 06/05-21 27.000.000 270.000 Vis Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 540,00 540,00 550,00 20/11-23 12.309.821 6.647.303.340 Vis Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com