Om NOTC

NOTC er en markedsplass for unoterte aksjer. Oslo Børs har tilpasset seg strukturen på de andre markedsplassene i Euronext, og endret navnet NOTC til Euronext NOTC.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan NOTC-systemet fungerer, herunder regler for registrering og sletting av selskap på NOTC-listen, samt tilsyn og kontroll av selskapene, kan du laste ned dokumentet "Hvordan NOTC-listen fungerer" nedenfor.

Kontakt

Henvendelser med hensyn til bruk og support av NOTC-systemet kan rettes til:

Markedsadministrasjonen
Epost: NOTC@euronext.com
Telefon: 22 34 17 00

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com