NOTC-listen

Daglig kursinformasjon

Kursbildet oppdateres hver virkedag kl. 16.30. Nyheter fra selskapene oppdateres hvert 2. minutt.

Kursinformasjon, 06/12 2022 16:31:02

Ticker Aksje Siste Endring Kjøper Selger Volum Sist omsatt Antall aksjer Markedsverdi Nyheter Dagens
00N 00NATION AS 6,00 7,70 19/10-22 11.282.666 67.695.996 Vis Vis
APRILA Aprila Bank ASA 7,00 5,00 6,50 14/11-22 61.812.246 432.685.722 Vis Vis
ARACA Araca Energy ASA 0,04 0,04 27/06-22 1.479.145.808 59.165.832 Vis (Ny!) Vis
AVENIR Avenir LNG Limited 8,00 29/07-21 182.000.000 1.456.000.000 Vis Vis
BUDS ABBH AS 17,00 16,00 29,00 28/11-22 7.868.905 133.771.385 Vis Vis
BULK GoodBulk Ltd 57,50 100,00 17/11-22 29.617.984 1.703.034.080 Vis Vis
CASTOR Castor Maritime Inc 44,00 06/02-19 94.610.088 4.162.843.872 Vis (Ny!) Vis
CNANO CrayoNano AS 18,50 17,00 18,00 29/11-22 28.401.491 525.427.584 Vis Vis
COND CondAlign AS 14,00 17,00 17/11-22 13.620.780 190.690.920 Vis Vis
DOFI DOF Installer ASA 3,00 27/05-21 33.931.000 101.793.000 Vis Vis
DWELLOP Dwellop AS 14,00 8,00 17/11-22 283.467 3.968.538 Vis Vis
EISP Eiendomsspar AS 335,00 350,00 370,00 05/12-22 33.880.361 11.349.920.935 Vis (Ny!) Vis
EPTL-FF Empire Product Tankers Limited 500 0 Vis Vis
ETMA Etman International ASA 5,50 04/11-22 24.364.218 134.003.199 Vis (Ny!) Vis
FOLI-FF Fjord Line AS 10,00 18/11-22 207.642.940 2.076.429.400 Vis Vis
GLEX Glex AS 8,00 7,50 9,00 05/12-22 7.682.971 61.463.768 Vis Vis
GOL Golar LNG Limited 191,00 192,50 19/10-22 80.298.752 15.337.061.632 Vis (Ny!) Vis
GTH Green Transition Holding AS 36,00 40,00 09/11-22 14.001.827 504.065.772 Vis Vis
GULATING Gulating Gruppen AS 0,07 0,07 30/09-22 68.103.549 4.767.248 Vis Vis
HEROIC Heroic Group AS 15,20 3,00 12,80 29/06-22 17.956.318 272.936.034 Vis (Ny!) Vis
HITV HitecVision AS 180,00 170,00 180,00 22/11-22 18.967.318 3.414.117.240 Vis Vis
HVAL Hval Sjokoladefabrikk ASA 4,00 1,60 2,10 4,00 1.000 15:54 27.000.000 108.000.000 Vis Vis
IOTA Independent Oil & Resources Plc 1,80 1,80 1,80 22/11-22 59.053.211 106.295.780 Vis Vis
JACK Jacktel AS 1,30 0,90 02/12-22 196.114.666 254.949.066 Vis Vis
JENGA JengaX AS 46,00 30,00 20/10-22 9.287.580 427.228.680 Vis Vis
LION Lionero AS 0,08 0,10 15/11-22 116.700.880 9.336.070 Vis Vis
LUMA Lumarine AS 1,20 1,20 21/11-22 148.132.417 177.758.900 Vis Vis
MENTOR Mentor Medier AS 36,00 30,00 39,00 02/12-22 5.758.140 207.293.040 Vis Vis
MMBANK Maritime & Merchant Bank ASA 100,00 95,00 21/11-22 7.252.333 725.233.300 Vis Vis
MYBANK MyBank ASA 26,20 15,00 24,00 15/11-22 7.599.105 199.096.551 Vis (Ny!) Vis
NCR GFjord Invest AS 0,70 0,50 28/11-22 150.559.713 105.391.799 Vis Vis
NHST NHST Holding AS 150,00 80,00 150,00 12/05-22 1.604.250 240.637.500 Vis Vis
NOPA-FF Norpalm AS 0,60 0,60 0,00 28/04-22 83.748.705 50.249.223 Vis Vis
NORD Norda ASA 41,00 41,00 23/09-22 5.148.803 211.100.923 Vis Vis
ONOF On & Offshore Holding AS 0,70 1,25 23/03-21 72.664.523 50.865.166 Vis Vis
PNO Petrolia NOCO AS 1,50 1,50 11/11-22 145.000.000 217.500.000 Vis Vis
PNRM Pioneer Marine Inc 25,00 60,00 20/05-20 30.331.547 758.288.675 Vis Vis
PROPR Proptech Group Holding AS 14,00 5,00 6,00 03/08-22 7.797.562 109.165.868 Vis Vis
SEAP Sea Production Ltd 0,03 05/11-21 90.000.000 2.700.000 Vis Vis
SOIL Soiltech AS 72,00 52,00 80,00 01/12-22 7.200.430 518.430.960 Vis Vis
TCCO The Containership Company ASA 0,01 06/05-21 27.000.000 270.000 Vis Vis
TOMINI Tomini Shipping Limited 139,50 02/03-20 10.000.000 1.395.000.000 Vis Vis
VIEI Victoria Eiendom AS 610,00 540,00 600,00 21/11-22 12.309.821 7.508.990.810 Vis (Ny!) Vis

NOTC vil understreke at:

  • registrerte kjøps- og salgskurser kun er indikative
  • NOTC ikke bærer noe ansvar for registrerte kurser
  • informasjon som distribueres fra registrerte selskaper ikke kontrolleres av NOTC
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for unoterte aksjer som er registrert på NOTC-listen. NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet, og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Besøksadresse

Postadresse

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com