mest omsatt

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.20.1

NOTC vil understreke at:

  • de kjøps- og salgskurser som er registrert kun er indikative,
  • Forbundet og NOTC AS ikke bærer noe ansvar for de kurser som er registrert
  • den informasjon som distribueres fra de registrerte selskapene ikke kontrolleres av Forbundet eller NOTC AS
  • informasjonen som publiseres fra selskapene utelukkende er det enkelte selskaps ansvar

NOTC AS er rettighetshaver til alt materialet på dette nettstedet, herunder opphavsrettigheter knyttet til kursinformasjon for de unoterte aksjer som er registret på NOTC-listen.
NOTC AS har enerett til å råde over dette materialet og tilgjengeliggjøring av dette for andre gjennom eksemplarfremstilling mv. kan kun skje etter avtale med NOTC AS. Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin, på diskett eller annet medium som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, herunder ved etablering av linker ol. I tillegg omfattes det forhold at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Office address

Postal address

Tollbugata 2

Postboks 460 Sentrum

0152 Oslo Map

Phone

Email

(+47) 22 34 17 00

NOTC@euronext.com